Virtuosos V4+ - We play the same language

Prijavite se prije 31. svibnja!

Uvjeti prijave su:

1. Natjecatelji se mogu natjecati isključivo solo izvedbom.

2. Na natjecanje je moguće prijavljivanje izvođenjem djela skladatelja klasične glazbe po svojem slobodnom izboru. Ukupno trajanje izvedbe treba biti najmanje dvije a najviše pet minuta.

Savjet: kandidati neka odaberu djelo čije izvođenje reprezentira njihovo glazbeno-tehničko umijeće i glazbeni talent.

3. Popis glazbala koja se prihvaćaju za nastup u produkciji su:

– glazbala sa žicama i glazbala s tipkama: glasovir, čembalo, harfa, harmonika, gitara
– gudačka glazbala: violina, viola, violončelo, kontrabas
– drvena puhačka glazbala: frula, flauta, klarinet, oboa, fagot, saksofon
– limena puhačka glazbala: truba, trombon, tuba, rog, lovački rog
– udaraljke: ksilofon, marimba, cimbale
– klasično solo pjevanje: sopran, alt, mezzosopran, tenor, bariton, bas
– nacionalni instrumenti: lijerica, sopile (roženice)

4. Natjecatelji se mogu dokazati od 0-18 godina starosne dobi (kriterij je da do roka isteka za prijavu ne navrše 18. godinu), kod pjevača je gornja starosna granica 20 godina (kriterij je da do isteka roka za prijavu ne navrše 24. godinu).

5. Mogu se prijaviti i natjecatelji prijašnjih sezona virtuoza, ako su još unutar predviđenih starosnih granica.

Registracija:

Prijava se obavlja putem internetske stranice https://virtuozok.hu/jelentkezes/ a u slučaju natjecatelja koji još nije navršio 18. godinu, uz roditeljevu suglasnost. Nakon što je natjecatelj popunio upitnik treba učitati i jedan video zapis s glazbenim djelom, kojega sam izvodi, odnosno u nekoliko rečenica kratkim predstavljanjem.

Dostavljanje videozapisa je obvezno! Natjecatelj može koristiti i snimku sa svojeg prethodnog nastupa, ali je bitno da snimka ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Kvaliteta slike a naročito glasa na videozapisu što ga natjecatelj dostavlja neka je po mogućnosti što kvalitetnija kako bi prosudba o izvedbi bila najprikladnija.

 

Tijek audicije:

Prijava se obavlja preko online platforme www.virtuozok.hu. Naše kolege nazvati će samo one prijavljene, koji temeljem preliminarnoga videozapisa mogu imati šansu da ih se uvrsti u osobnu preliminarnu audiciju Virtuoza, u tzv. „open casting”.

Nakon zaključenja roka za prijavu obavit će se open casting, to jest preliminarna, pojedinačna audicija. Taj dio obavlja jedan ocjenjivački sud sastavljen od stručnjaka, televizijskih djelatnika kreatora emisija odnosno osoba s klasičnoglazbenom spremom. Na tom castingu snima se video i audio zapis.

Struktura međunarodne produkcije nakon castinga, odnosno zemlja gost još su u fazi usklađivanja.

Popis država koje sudjeluju u ostvarivanju natjecanja su:

Mađarska

Češka

Poljska

Slovačka

Hrvatska

Na natjecanje se mogu prijaviti glazbenici izvođači klasične glazbe koji stalno žive u gore navedenim državama.

Nagrade:

Produkcija će imati po jednog pobjednika iz svake države.

Najvrsnijim Virtuozima biti će dodijeljena novčana nagrada, a osigurat ćemo im i zajednički nastup s jednim međunarodno priznatim umjetnikom kao i jednu snimku ploče u roku 3 godine nakon natjecanja.

Talent šou Virtuozi V4+ sviramo na istom jeziku će prema predviđanjima biti emitiran koncem 2021. godine putem kanala Duna televizije te na određenim televizijskim kanalima država dionica partnera u ovom projektu.

Művészeti Szilícium Völgy Kft.-(d.o.o.), Virtuosos Holding Ltd. te Virtuosos Holding Filijala Mađarska kao realizatori ovog projekta zadržavaju pravo na izmjenu ovog Pravilnika natjecanja te nagrada!

Obavijesti o upravljanju podataka pronaći ćete na online platformi za prijavu.

U slučaju pitanja, nazovite ovaj broj +36 30 572 1569 (u radno vrijeme, standardna naknada za mobitel)