Virtuózovia Vyšehradskej štvorky Plus – „We play the same language“ - Prihláste sa na aktuálny ročník Virtuosos V4+ do 31. mája!

Čo je to Virtuosos?

Už svetovo preslávená súťaž Virtuózovia V4 + hľadanie talentov v klasickej hudbe v roku 2021 tiež vyhľadá talenty w krajach wyszehradzkich i jedinečným spôsobom miliónom divákov paralelne na televíznych kanáloch vo všetkých zúčastnených krajinách naraz

Prečo sa oplatí prihlásiť?

 • Z každého štátu bude vybraný jeden absolútny víťaz
 • Najtalentovanejší mladí virtuózi získajú finančnú odmenu, i možnosť na sólový koncert v spoločnosti
  jedného medzinárodne uznávaného umelca
 • Víťazi môžu zrealizovať svoj sólový album

Všetci štyria súťažiaci, ktorí za jednu krajinu sa dostanú do programu, už sú víťazmi, veď dostanú možnosť na prezentovanie sa pred medzinárodne uznávanou porotou a divákmi piatich krajín. Virtuózovia V4+ nie je iba televíznou reláciou, ale je ozajstným programom pre starostlivosť o talenty. Mladí súťažiaci sa môžu predstaviť pred medzinárodná odborná porota (napr. Placidom Domingom),
ktorá zvolí víťazov.

Zoznam hudobných nástrojov povolený v relácii:

 • sláčikové a klávesové nástroje: klavír, čembalo, harfa, akordeon, gitara
 • strunové nástroje: husle, viola, violončelo, basa
 • Drevené dychové nástroje: flauta, klarinet, hoboj, fagot, saxofón
 • Plechové dychové nástroje: trúbka, trombón, tuba, tenorový roh, poľovnícky roh
 • bicie nástroje: xylofón, marimba, cimbal
 • sólo spev: soprán, alt, mezzosoprán, tenor, barytón, bas

Hlásiť sa môžu súťažiaci vo veku 0-18 rokov, pre spevákov horná veková hranica je 24 rokov.

Na súťaž sa môžu prihlásiť voľne vybraným dielom skladateľa klasickej hudby. Dĺžka hudobného diela môže byť šesť minút. O tom vyhotovené vydeo, resp. krátke predstavenie sa treba nahrať na prihlasovaciu stránku.

Prihlásiť sa do programu je možné tu: https://virtuozok.hu/jelentkezes/?language=sk&locale=SK

V prípade otázok zavolajte na toto číslo +36 30 572 1569 (počas pracovnej doby, štandardná mobilná tarifa)